Wszystko o konserwacji instalacji

Opublikowano dnia Lip 31 2014 - 12:53pm przez Fabian Kaczmarek

Bez względu na nasze miejsce zamieszkania i typ zamieszkiwanego lokum powinniśmy o stałym wykonywaniu przeglądów instalacji. Najczęściej dotyczy to przede wszystkim instalacji elektrycznej oraz instalacji gazowej.
Zgodnie z prawem budowlanym przegląd instalacji gazowej i elektrycznej powinniśmy zrobić jeszcze przed dopuszczeniem danego budynku do użytku. Następnie powinniśmy regularnie wykonywać przeglądy oraz konserwacje instalacji. W przypadku instalacji elektrycznej przegląd taki należy wykonywać raz na 5 lat, o ile nie wystąpią jakieś czynniki zewnętrzne typu powód, pożar, uszkodzenie budynku wówczas przegląd należy zrobić po każdym tego typu zdarzeniu. W przypadku instalacji gazowych przegląd należy zaś wykonywać o najmniej raz do roku.

Przegląd, a konserwacja instalacji

Padły tu dwa odrębne hasła przegląd oraz konserwacja instalacji. Czy pojęcia te są tożsame czy też istnieją pomiędzy nimi jakieś różnice. Konserwacja jest pojęciem szerszym niż przegląd. Konserwacja instalacji polega bowiem właśnie na przeglądzie instalacji związanym z wykonywaniem niezbędnych oględzin i pomiarów dotyczących prawidłowości i bezpieczeństwa funkcjonowania tej instalacji. Tutaj jednak jej rola się nie kończy.

Konserwacja instalacji polega nie tylko na dokonaniu pewnych obserwacji, ale także na usunięciu, wymianie bądź modernizacji wszelkich niesprawnych, wadliwie funkcjonujących elementów, które mogłyby się przełożyć na niewłaściwe funkcjonowanie instalacji elektrycznej.

Kto jest odpowiedzialny za wykonanie konserwacji instalacji?

Obowiązek przeprowadzania konserwacji instalacji spoczywa na wielu różnych osobach, na każdej z nich w nieco innym zakresie. Weźmy przykładowo pod uwagę konserwację instalacji elektrycznej, odpowiedzialność za nią biorą dostawca energii (przyłącza, złącza, liczniki itp.), zarządca nieruchomości (urządzenie rozdzielcze, zabezpieczające, uziemienie, osprzęt, oprzewodowanie), użytkownik lokalu (gniazda wtyczkowe, bezpieczniki, wyłączniki, odbiorniki energii elektrycznej itp.).

Dodaj komentarz