Wspólnota mieszkaniowa – podstawowe pojęcia

Opublikowano dnia Mar 4 2016 - 4:44pm przez Fabian Kaczmarek

Wspólnotą mieszkaniową nazywa się ogół wszystkich właścicieli, którzy wchodzą w skład danego budynku wraz z przylegającym do niego terenem lub też innej nieruchomości.

Wspólnoty działają na bazie ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku, która weszła w życie 1 stycznia 1995 roku, a także art. 195-221 Kodeksu cywilnego.

Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu, przy czym z prawa własności nieruchomości lokalowej dla właściciela wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej.

Wspólnota posiada zwykle swoją firmę wraz z nazwą, organy, czyli zarząd wspólnoty lub zarządcę oraz zgromadzenie ogółu właścicieli, również siedzibę, a także numer NIP i REGON.

Jest ona także płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Rodzaje wspólnot mieszkaniowych

miasto-nowoczesne

Wspólnoty mieszkaniowe można podzielić na dwa rodzaje:

  • małe wspólnoty mieszkaniowe, które mają do siedmiu lokali – ich działalność bazuje na podstawie Ustawy o Własności Lokali, natomiast Zarząd Wspólnotą Mieszkaniową bazuje na przepisach o współwłasności
  • duże wspólnoty mieszkaniowe, które mają od ośmiu lokali – ich działalność bazuje na podstawie ustawy o własności lokali, do podejmowania czynności potrzebna jest uchwała właścicieli lokali

Jak zarządza się wspólnotami mieszkaniowymi?

Głównym organem wspólnoty mieszkaniowej jest zarząd wspólnoty. W przypadku dużych spółdzielni wyłaniany jest on przez właścicieli lokali i przez podjęcie odpowiedniej uchwały.

Alternatywnym rozwiązaniem jest powierzenie zarządzania innym osobom fizycznym lub prawnym, przykładowo przedsiębiorcy czy też spółce, która specjalizuje się w zakresie zarządzania nieruchomościami. To rozwiązanie cieszy się obecnie dużym powodzeniem, ponieważ pozwala ono na powierzenie spraw w ręce doświadczonych w tym specjalistów.

Zarządzanie wspólnotą w Łodzi to element oferty w obrębie wielu lokalnych firm, które działają w tym zakresie i mogą zapewnić swoim klientom pełne wsparcie, jest wiele. Warto zapoznać się z ich ofertami i wybrać dla siebie najlepsze rozwiązania.

Koszty zarządzania wspólnotą zależne są przede wszystkim od wielkości wspólnoty, liczby lokali, zakresu wybranych usług.

Dodaj komentarz